ЕВРОПА БЕЗ ЦЕННИ КОЖИ

Европейска гражданска инициатива организирана от Eurogroup for Animals  и подкрепена от множество европейски организации сред които и сдружение „На Ти с Природата“

ДЕЙСТВАЙТЕ СЕГА ЗА ЗАБРАНА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦЕННИ КОЖИ В ЕВРОПА

Животните във фермите за производство на ценни кожи живеят в изключително ограничено пространство, в безкрайни редици от тесни неприветливи клетки. Те се самонараняват, стават жертва на инфектирани рани, откъснати крайници и канибализъм. Отглеждането на животни за кожи противоречи дори на основните принципи за хуманно отношение към животните.

Европейската гражданска инициатива „Европа без ценни кожи“ отправя призив към ЕС:

  • да се забранят фермите за ценни кожи
  • да забрани пускането на европейския пазар на продукти от ферми за производство на ценни кожи

* „Ценни кожи“ са кожи от животни, които се отглеждат и/или развъждат единствено с цел производство на кожи с косъм. Тези животни не се използват за консумация от човека.

Станете част от историческо постижение! Действайте сега, като добавите името си към Инициативата. Това не е просто петиция. След като достигнем 1 милион валидни подписа, Европейската комисия е длъжна да отговори и да предприеме действие.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАБРАНИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЖИВОТНИ ЗА КОЖИ И ПРОДУКТИТЕ ОТ ФЕРМИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖИ?

НЕЕТИЧНО

Сложните поведенчески потребности на дивите животни като лисици и норки, които се отглеждат за кожи, не могат да бъдат задоволени във фермите за кожи. Отглеждането на животни в малки клетки и умъртвяването им единствено или главно заради стойността на козината им не може да се оправдава и узаконява, включително за домашни видове като зайци и чинчили. Отглеждането на животни за кожи е неетично, независимо къде се извършва, затова призоваваме и за забрана върху продажбата на ценни кожи, получени при интензивно производство.

ЗАСТРАШАВА БИОСИГУРНОСТТА

Фермите за кожи представляват риск за здравето на животните и хората. По време на пандемията от COVID-19 стотици ферми за норки бяха засегнати от огнища на коронавирус и беше установено, че нови варианти на вируса SARS-CoV-2 се предават на хората от животни.

НЕУСТОЙЧИВО

Отглеждането на животни за кожи има значително въздействие върху околната среда и представлява сериозна заплаха за местното биологично разнообразие. След като е пусната на свобода от фермите за кожи, американската норка вече е широко разпространена в целия ЕС и е причинила значителни отрицателни последици за дивата природа в Европа. Обработката и боядисването на козината са свързани с използването на токсични химикали. По отношение на замърсяването на почвите с токсични метали, апретирането и боядисването на кожи се нарежда сред петте индустрии с най-висока интензивност на замърсяване.

ЗАЩО СЕГА?

Отглеждането на животни за кожи и произвежданите в резултат на това продукти трябва да се превърнат в лош спомен от миналото. Време е да се сложи край на производството на ценни кожи в Европа. В Европейския съюз съществува безпрецедентна възможност това да се случи:

  • Индустрията за ценни кожи е изправена пред икономическа криза и криза, свързана със здравето на животните поради COVID-19.
  • Наскоро 12 държави от ЕС призоваха Европейската комисия да проучи възможностите за окончателна забрана за отглеждането на животни за кожи в ЕС и да представи законодателно предложение за постигането на тази цел.
  • В момента Европейската комисия преразглежда законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните. Това преразглеждане дава възможност да се въведе забрана както за производството, така и за търговията с изделия от фермите за кожи.
  • Стотици търговски марки се отказаха от производството на изделия от ценни кожи в отговор на етичните изисквания на своите клиенти.

Имаме уникалната възможност да помогнем това да се случи. Включете се сега, за да го постигнем заедно.

...

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА?

Европейската гражданска инициатива е уникален и ефективен инструмент, чрез който гражданите на ЕС могат да допринесат за формирането на нашето бъдеще, като призовават Европейската комисия да предложи нови законодателни промени.

Това не е просто петиция. След като Инициативата бъде подкрепена от 1 милион легитимни подписа на пълнолетни граждани на ЕС, Европейската комисия е длъжна да отговори и да предприеме действия.

За да се постигне тази цел, е необходимо гражданите да предоставят лични данни, за да потвърдят подкрепата си. Можете да бъдете сигурни, че Вашите данни могат да бъдат използвани единствено за подкрепа на тази инициатива, а не за други цели. Инициативата за забрана на производството на ценни кожи в Европа е съобразена с всички законови изисквания – Общия регламент за защита на личните данни и разпоредбите за защита на личните данни.