Във връзка със скорощното посещение на представители на сдружението в Брюксел и преставянето на петицията ни пред Комисията по петициите към Европейския парламент, бихме искали и да ви представим какво препоръчва Интергрупата за благоденствие и опазване на животните към Европейския парламент на българските власти.

Поместеният по-долу текст е превод на оригиналните препоръки, който може да видите тук.

“ Становище по петиция №0475/2016 за домашни любимци и бездомни кучета в България, подадена от името на 18 български организации за благоденствие на животните и 464 подписа

Интергрупата за благоденствие и опазване на животните е дълбоко разтревожена от въпросите, повдигнати в петиция №0475/2016 за домашни любимци и бездомни кучета в България, тъй като петицията представя доказателства за непоносимо страдание на много домашни любимци и популацията на бездомните кучета в България. Масовото незаконно развъждане, продажба и притежаване на домашни любимци, както и липсата на идентификация, регистрация и ваксинация, представлява сериозен риск за общественото здраве и безопасност.

Призивът за европейска законова рамка за домашните любимци и контрол върху бездомните животни, както е предложена от европейската Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2012 г. относно създаването на правна рамка на ЕС за защита на домашните любимци и бездомните животни (2012/2670(RSP)), и Стратегията на Европейския съюз за защита и благоденствие на животните 2012 – 2015, трябва да бъдат следвани като цел и обективна възможност за нова нормативна рамка за благоденствие на животните. Не законодателни действия, като например създаване на европейско ръководство за добра практика, могат да бъдат предприиети в кратки срокове.

Междувременно, само българските власти имат изискваната компетентност да управляват проблемите, свързани с популацията на домашните любимци, както правилно е посочено в отговора на Комисията до петиционерите.

За да се преодолеят очевидните различия в гледните точки между Българска агенция за безопасност на храните и 18-те организации за защита на животните, стоящи в основата на тази петиция, ние бихме предложили организирането на редовни срещи между заинтересованите страни, с цел да се оцени обективно настоящото положение и да се работи по съвместни решения. Избран член от Интергрупата за благоденствие и опазване на животните към Европейския парламент може да участва в ключовите срещи.

За Интергрупата за благоденствие и опазване на животните е важно мерките за контролиране на популацията на домашните любимци да бъдат провеждани по хуманен начин и в крайна сметка да доведат до подобряване на благосъстоянието на животните.

Няма единствено решение на проблема, което да работи във всички ситуации. Затова ние силно се застъпваме за нуждата от обстойно и честно оценяване, изработено съвместно от органите и неправителствените организации, както и да се вземе предвид взаимовръзката между всички потенциални фактори, преди да се вземе решение за Програма.
Единствената концепция, която ние считаме за универсална, е нуждата от всеобхватна програма, фокусирана върху причините, а не само върху третирането на симптомите.

Брюксел 18 юни 2018 „