Какво пречи на държавните институции да работят за защита на животните? В крайна сметка – има или няма в България зоополиция? Къде да се обаждат гражданите, когато намерят пострадало животно, нуждаещо се от спешна помощ? Какво да направим, ако съседа системно си пребива кучето или го пуска само да се разхожда?
Тези и други въпроси и предложения как да подобрим работата на институциите бяха в центъра на проведена от сдружение „На Ти с Природата” и район Средец на Столична община дискусия „Приложими ли са у нас добрите чужди практики за защита на животните”, запис от която можете да видите тук: https://youtu.be/8snRLM-JZV4
В дискусията участваха както представители на гражданското общество и известни организации за защита на животните, така и на МВР, МОСВ, ЦОРХВ, БАБХ, Столичен инспекторат, СОС и юристи.

Оказва се, че въпреки, че от години се обещава да бъде създадена работеща зоополиция, такава на практика няма. Няма обучени кадри, които могат да реагират в повечето случай, свързани със сигнали за животни. Не е осигурено и нужното оборудване. Няма разписани ясни правила за взаимодействие между институциите, които да позволяват бърза реакция и добра съвместна работа при нужда. В случаите,  когато има животни, жертва на насилие и жестокост, те не биват иззети, защото няма места, където да бъдат настанени.
Отговорността кой трябва да реагира в случаи на пострадало животно, е размита и се прехвърля. Организациите за защита на животните често са умишлено изолирани от процеса, вместо да се ползва техния опит и експертен потенциал.

Въпреки, че от години са ясни пропуските в прилагането на съществуващото законодателство, нито една от отговорните институции не се е замислила за анализ на ефективността на процесите, свързани с това. Възлагането на анализ на процесите бе препоръчано от г-н Трайчо Трайков, кмет на Район Средец, като начин за повишаване на ефективността на работа на институциите.

Според присъстващите на срещата юристи, законодателството за защита на животните е правено „на парче“, без единна стратегия. Явна е необходимостта от такава, както и от създаване на ясни правила по отношение на задълженията на институциите и тяхното взаимодействие.

Проблемите са много и разнопосочни. От години сдружение „На Ти с Природата”, в сътрудничество с други наши и чужди организации за защита на животните, прави опити за диалог с институциите в името на решаване на проблемите и подобряване на защитата на животните.

В рамките на проект „За животните и хората: Продължение на разговора”, който изпълняваме в сътрудничество с Район Средец, с финансовата подкрепа на Програма Европа 2022 на Столична община, ангажирахме екип от юристи, които на база доклад за събраните проблеми и предложените решения, да анализира съществуващото законодателство и да предложи мотивирани предложения за промяна. Предложенията ще бъдат представени на ресорните  министри и на съответните комисии в Народното събрание.

Финалния доклад по проекта можете да свалите от тук.