Искаме да насочим вниманието ви към едно интересно интервю на председателката на сдружение „На Ти с природата“ по отношение на българското законодателство, защитата на животните и проблемите в тематиката.

„“Причината за създаването на Сдружението ни през 2001 г. години е желанието ни да създадем Закон за защита на животните. Този закон е факт на хартия от 2008 г. Нашата основна цел е създаването на едно добро и приложимо законодателство”, казва Габриела Пападопова от Сдружение ”На Ти с природата”, което тази година става на 20 години.

Основната цел на Сдружението е тези закони да се прилага в практиката и вече има светлина в тунела и нещата се променят, макар и много бавно.

“Тези от нас, които са от самото начало в каузата виждат, че промяна има и тя се обуславя най-вече в това, че е променена чувствителността на обществото към темата за нехуманно отношение към животните и изпитва нетърпимост. При институциите обаче нещата се случват много по-бавно”, обяснява тя.

Според нея, по отношение на промените в Наказателния кодекс, нещата се случват по-бързо, но по отношение на Закона за защита на животните – бавно и тромаво, защото нямат желание общините да се включат по-активно в работата по закона, а и липсва контрол и затова по-бавно се случват нещата.

Габриела Пападопова обасни също, че през последните години липсва взаимодействие между отделните институции и организациите за защита на животните, а дори напротив – води се нещо като война. Докато това е така, много трудно могат да се случат промените, които да доведат до по-малко страдащи животни.

Тя обясни, че в случай на подаден сигнал за престъпление срещу животно организациите за защита на животните са много по-информирани от полицейските служители и хората от прокуратурата.“

Оригиналният текст може да намерите на сайта на БНР (тук). Препоръчваме ви и да изслушате краткото интервю приложено към статията.