Животните са, за да бъдат обичани и отглеждани отговорно!

Цели на организацията:

1. Законодателство:
1.1. да помогне с участие и привличане на експерти за приемане на Директивите и Конвенциите;
1.2. да съдейства за изграждането на независима структура от експерти по европейски образец за приложението на Директивите на ЕС;
1.3. да съдейства чрез граждански контрол на ветеринарните инспекторати по хуманно отношение към животните в работата им;
1.4. да спомогне за прилагането на Закона за защита на животните в България – чрез граждански контрол и кампании за популяризирането му;
1.5. да създаде и обучи екип от юристи по приложение на законодателството за хуманно третиране на животните – аналогичен на примера на „адвокати за животните“, които да водят дела по съответните юридически казуси.

2. Ефективност на организацията и гражданско участие:

2.1. привличане на млади хора към идеята за хуманно отношение;
2.2. провеждане на екологично и природозащитно обучение и възпитание;
2.3. предоставяне на постоянна информация по темата чрез статии и публикации в български и международни медии;
2.4. създаване на единна информационна мрежа с неправителствените организации със сходна дейност и интереси в страната.

3. Намаляване на популацията на бездомните кучета в България по ефективен и хуманен начин:

3.1. мотивиране на гражданите да кастрират кучетата, които стопанисват или отглеждат;
3.2. създаване на кастрационни кампании;
3.3. популяризиране на мерките и тяхното вписване в законодателството на страната ни;
3.4. обхващане на всички параметри на проблема – почистване на отпадъците, намаляване на течащите водоизточници, хармонична среда между хората и животните, обитаващи града.