Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация – име, телефонен номер, електронен или пощенски адрес. www.iwns.org не събира лични данни от вас, освен ако вие не ги предоставите в специални случаи.

Използване и съхраняване на личните данни

www.iwns.org ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. www.iwns.org няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на www.iwns.org са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Автоматично записвана информация

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на www.iwns.org, автоматично се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват допълнително, нито се предават на трети страни.

„Бисквитки“

„Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато го. www.iwns.org използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.

Сигурност

www.iwns.org отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Непълнолетни лица

Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта без разрешението на своите родители или настойници. www.iwns.org никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни.

Връзки към други Интернет сайтове

Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта на www.iwns.org, който се разработва от „На Ти с Природата“. Под-страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други сайтове, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускате сайта на www.iwns.org, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

Уведомление за промени

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.