Тъй като все още често хора от града продължават да търсят съдействието ни по проблеми, свързани с безстопанствени животни и животни в беда, дължим това обяснение.

През 2016 година, след предварителен разговор с кмета Иван Гавалюгов и изразена воля от двете страни за добра съвместна работа, сключихме споразумение със срок на действие до края на 2021 г., в което се споразумяхме да съдействаме на общината за решаване на проблема с безстопанствените кучета.
В рамките на споразумението:

 • Изготвихме проект на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ботевград за периода 2016 – 2021 година, впоследствие приета от Общинския съвет;
 • Проведохме 2 обучителни семинара на служители и работници на община Ботевград и прилежащите към общината кметства, извършващи дейности, свързани с осигуряване на хуманно отношение към животни и овладяване популацията на безстопанствени кучета, като ги запознахме и с изискванията на законодателството по темата;
 • Проведохме публични събития и образователни кампании, свързани с отговорното стопанисване на животни, ползи от кастрация на дворни животни, както и такива, свързани с хуманно отношение към животните;
 • Активно взаимодействахме с доброволци, поели грижата за обработени и върнати по места животни;
 • Многократно поемахме разходите и грижата за лечение на сериозно пострадали животни;
 • Отзовавахме се на всяко повикване от Дирекция „Обществен ред”, свързано с проблеми с животни и съдействахме с опит, знания и контакти;
 • Многократно съдействахме за осиновяване на безстопанствени животни;
 • Приятел на сдружението изготви проект за приюта за безстопанствени кучета, като голямата част от проекта бе направена pro bono, чрез което на общината бяха спестени значителни средства;
 • По наша инициатива бе създаден Консултативен съвет по проблемите с овладяване на популацията на безстопанствени кучета, който до 2020 г. заседаваше периодично, анализираше свършеното и препоръчваше следващи действия

и други.

От своя страна, Община Ботевград трябваше, спазвайки собствената си Програма и законодателството, да предприеме предвидените в тях мерки, а именно:

 • Контрол върху регистрацията на домашни кучета, включително чрез извършване на текущи проверки по адреси и на разхождащи кучетата си стопани;
 • Въвеждане на по-висока такса на кучета, отглеждани с цел развъждане;
 • Контрол върху развъждането и търговията с кучета на територията на общината, чрез проверки;
 • Контрол за спазване на правилата за разхождане на домашни любимци – да не се пускат да се разхождат самостоятелно; да не се разхождат в дворове на детски и учебни заведения и т.н.;
 • Масова кастрация и връщане по места на уличните кучета с последващо редовно обезпаразитяване, като тези дейности следваше да обхванат и селата на територията на общината;
 • Осигуряване на място с подходящи условия за настаняване на кучета, които с поведението си заплашват граждани и кучета, които не могат да оцелеят на улицата (приют), както и лечение на болни кучета;

и други.

След като, на няколко последователни събирания на Консултативния съвет отчетохме, че за пореден път си говорим едно и също, особено по отношение на контрола върху домашните, а действия от страна на общината почти няма, решихме да пуснем запитване за броя на официално регистрираните на територията на общината животни, разделени по населени места. Резултатите ни изненадаха неприятно, имайки предвид, че голяма чат от регистрираните животни са резултат от 3-те кастрационни кампании на колегите от „4 лапи”.

Логичен резултат от липсата на действия по контрол на домашните кучета и изчезването по мистериозен начин на някои от кастрираните бездомни, е увеличаващата се популация от улични животни.

Многократно напомняхме на Община Ботевград, че не можем да толерираме на място, стопанисвано от общината, но не регистрирано като приют, да се отглеждат безстопанствени животни, вързани на синджир. Беше обещано, че приютът ще бъде готов до месец юни т.г. Виждаме, че този срок няма да бъде спазен.

Нещо повече, в свое изявление кмета Гавалюгов заяви, че безстопанствени кучета, затворени в клетки, ще бъдат поставени да охраняват неработещото крило на болницата – нещо категорично недопустимо!

След всичко, казано и свършено до тук, считаме, че на този етап споразумение с общината за нас е безсмислено, защото е губене на време и хвърляне на средства на вятъра.  Което, разбира се, не означава, че ще спрем да работим за решаване на проблема. Но вече – използвайки другите механизми, които ни предоставя законодателството.

Доброволци от общината, желаещи да работят с нас, използвайки сигнали и механизми за обществен контрол, са добре дошли. Можете да се свържете с нас чрез Фейсбук или чрез формата за контакт тук.