ДО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Гр. Ботевград

ЖАЛБА
от Сдружение Регионален природозащитен център – На ти с Природата
с адрес: гр. София; ул. “Г. С. Раковски” ¹191 вх. Б; тел **** *** ***;
e–mail: office@iwns.org

Относно: Стрелба по кучета в с. Правешка лъкавица, община Правец; на публично място, предизвикала осакатяване на едното от тях (чл. 325б на НК)

Уважаеми г-н Прокурор,

На 15.11.2012 г. получихме сигнал от Председателя на Екологично сдружение Предбалкан, проф. Андрей Мицулов, живеещ в с. Правешка лъкавица, общ. Правец. От сигнала ставаше ясно, че по него и кучетата му е стреляно от лицето Христо Христов, известен с прякора Ханса Дебелия, от същото село.

При стрелбата по-сериозно са пострадали две от животните, като едно от тях е необратимо осакатено, както представител на сдружението ни се увери лично, още на 16.11.2012 г., при посещение на място в с. Правешка лъкавица.

Осакатеното куче беше на възраст около 4-5 месеца, от порода Българско овчарско куче, на име Джаспър. Стрелбата е засегнала единия му заден крак – както видяхме по-късно от показаните ни от проф. Мицулов снимки и лекарски заключения – необратимо.

За този случай г-н Мицулов е подал жалба в Районна прокуратура – Ботевград, с вх. ¹ 2204/2012. По думите му, досега по подадената жалба е започнало единствено досъдебно производство срещу неизвестен (?!) извършител за средна телесна повреда, вследствие на побоя, нанесен му от Христо Христов. Въпросът за стрелбата по кучетата е пренебрегнат.

Г-н Прокурор,

Умишлената стрелбата по животни и причиняването на трайни увреждания на същите се считат за особена жестокост и са престъпление по чл. 325б от Наказателния кодекс.

Лицето – извършител на престъплението е известно – това е Христо Христов, по прякор – Ханса дебелия, чиято пушка, според г-н Мицулов, е иззета от повиканите на 15.11.2012 г. полицаи.

Професорът е предоставил на прокуратурата рентгеновите снимки и лекарските заключения за осакатеното животно.

Този, който е стрелял срещу беззащитно куче, би вдигнал оръжие и срещу човек – случаят в Правешка лъкавица потвърждава това.

Настояваме на лицето Христо Христов, осакатил животно и стрелял срещу професор Мицулов, да бъде потърсена наказателна отговорност по чл. 325б от НК, като се приложи законът в цялата му строгост.

14.01.2013 г.
Гр. Ботевград

С уважение:
Г. Пападопова, председател на УС на Сдружение „На Ти с Природата”/