ДО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

Гр. Ботевград

ЖАЛБА

от Сдружение Регионален природозащитен център – На ти с Природата
с адрес: гр. София; ул. “Г. С. Раковски” ¹191 вх. Б; тел **** *** ***;
e–mail: office@iwns.org

Относно: проявена жестокост към гръбначно животно (куче) на публично място, от лица, наети по граждански договор от Община Ботевград

Уважаеми г-н Прокурор,

На 12.01.2013 г. граждани стават свидетели на престъпните действия на общинските ловци на кучета – ловците, по особено жесток начин влачат пищящо куче с телена примка, затегната около врата му. Примката се е впила и е направила дълбока рана на врата на животното, от която тече кръв. От влаченето са разранени и лапите му, а от опитите да се измъкне и действията на ловците има рани и по муцуната. Действието се е развило пред очите на десетки граждани, включително деца, и е отразено на сайта на регионалния вестник botevgrad.com, който помества и снимки.

Случилото се на 12.01.2013 не е новост за Ботевград. На 15.10.2012 г. представител на Сдружение „На Ти с Природата” се сблъсква и заснема същия начин на ловене и влачене на бездомно куче. Според граждани, писали на сдружението ни, такива гледки са чести в града.

В началото на м. 11.2012 г., представител на „На Ти с Природата” се срещна с ресорния зам. кмет, с когото проведохме разговор за работата на общината по проблема с бездомните животни. Същият беше изненадан (по негови думи) от това, че общинските ловци ловят животните с телени примки и пое ангажимент да вземе мерки това да не се случва отново.

В отговор на Заявление за достъп до обществена информация с ¹9100-785/16.10.2012 г., г-н зам. кмета Ц. Цанов ни отговаря, че общинския приют, където се кастрират бездомните кучета, работи само през топлия сезон – от 10.04. до 1.11. Т.е., ако предоставената ни информация отговаря на истината, кучето, влачено по улиците на града с телена примка и рани, не е било заловено с цел да бъде кастрирано или закарано в приюта.

Г-н Прокурор,

Надяваме се, че след като проверите фактите, които представихме, ще направите необходимото, виновните за извършеното на 12.01.2013 г. престъпление (ловци и лицето, разпоредило ловенето на кучетата) да бъдат наказани с цялата строгост на закона.

Прилагаме:

1. Снимки от 15.10.2012 г., доказващи как се ловят кучета – на CD

2. Снимки от 12.01.2013 г., показващи пострадалото животно и начина на залавянето му – на CD

3. Разпечатка от статията във в-к Ботевград.ком

4. Разпечатка от материала на сайта на сдружението ни

5. Копие от Искане за достъп до обществена информация от 16.10.2012 г.

6. Отговор на искането за достъп до обществена информация от 13.11.2012 г.

С уважение:
/Г. Пападопова, председател на УС на Сдружение „На Ти с Природата”/

14.01.2013 г.
Гр. Ботевград