ДО БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Д-р Йордан Войнов
Изпълнителен директор

ЖАЛБА

от Сдружение Регионален природозащитен център – На ти с Природата
с адрес: гр. София; ул. “Г. С. Раковски” ¹191 вх. Б; тел **** *** ***;
e–mail: office@iwns.org

Относно: Проявена жестокост към бездомни кучета от лица, наети по граждански договор от Община Ботевград и системно нарушаване на ЗЗЖ в същата община

Уважаеми д-р Войнов,

Обръщаме се към Вас, в качеството Ви на Изпълнителен директор на БАБХ, тъй като при проверки, извършени от ОДБХ – София област по отношение на работата на Община Ботевград с бездомните кучета не са вземани никакви мерки спрямо груби нарушения на действащото законодателство.

На 12.01.2013 г. граждани стават свидетели на престъпните действия на общинските ловци на кучета – ловците, по особено жесток начин влачат пищящо куче с телена примка, затегната около врата му. Примката се е впила и е направила дълбока рана на врата на животното, от която тече кръв. От влаченето са разранени и лапите му, а от опитите да се измъкне и действията на ловците има рани и по муцуната. Действието се е развило пред очите на десетки граждани, включително деца, и е отразено на сайта на регионалния вестник botevgrad.com, който помества и снимки.

Случилото се на 12.01.2013 не е новост за Ботевград. На 15.10.2012 г. представител на Сдружение „На Ти с Природата” се сблъсква и заснема същия начин на ловене и влачене на бездомно куче. За 2 дни (15. и 16.10.2012 г.), в продължение на които наблюдаваме района около кооперативния пазар в града, пред очите ни са заловени по този начин 5 кучета. Според граждани, писали на сдружението ни, такива гледки са чести в града.

Така наречения „общински приют”, за който разбрахме от еколога на общината, е място, което през м. 10 изглеждаше неизползвано от месеци – затревени пътеки, ръждясали решетки, заключено.

В началото на м. 11.2012 г., представител на сдружение „На Ти с Природата” се срещна с ресорния зам. кмет, с когото проведохме разговор за работата на общината по проблема с бездомните животни. Същият беше изненадан (по негови думи) от това, че общинските ловци ловят животните с телени примки и пое ангажимент да вземе мерки това да не се случва отново.

В хода на разговора г-н Цанов заяви, че са правени проверки от ОДБХ и Фондация
„4 лапи”, но нарушения не са били констатирани. Говорихме с Явор Гечев от „4 лапи”, за да получим повече информация относно проверката. Според него явни нарушения са били прикрити.

В отговор на наше Заявление за достъп до обществена информация с ¹9100-785/16.10.2012 г., г-н зам. кмета Ц. Цанов ни отговаря, че общинския приют, където се кастрират бездомните кучета, работи само през топлия сезон – от 10.04. до 1.11. Т.е., ако предоставената ни от общината информация отговаря на истината, кучето, влачено на 12.01. по улиците на града с телена примка и рани, не е било заловено с цел да бъде кастрирано или закарано в приюта.

Г-н Войнов,

Молим Ви да разпоредите да бъде извършена проверка на дейността на Община Ботевград по Общинаската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, и за спазването на действащата нормативна уредба, а именно:

– С помощта на какви средства се ловят кучетата от наетите за целта на граждански договор ловци и спазва ли се при това чл. 42 от ЗЗЖ?

– Преминали ли са членовете на екипите по залавяне курс по хуманно отношение към животните и има ли в тези екипи ветеринарен лекар?

– Как се транспортират до общинския приют заловените животни?

– Отговарят ли помещенията в общинския приют, в които се извършват кастрации и постоперативно възстановяване на животните на изискванията на Наредба 41?

– Колко и какъв персонал е назначен в общинския приют и изпълнен ли е чл. 43 ал. 2 от ЗЗЖ по отношение на тези лица?

– Води ли изискваната по чл. 44 от ЗЗЖ документация?

Също така молим, съгласно Глава VI. на действащия Закон за защита на животните, при проверката да вземе участие нашият представител Габриела Пападопова – тел. за контакти **** *** ***.

Прилагаме на CD:

1. Снимки от 15.10.2012 г., доказващи как се ловят кучета

2. Снимки от 12.01.2013 г., показващи пострадалото животно и начина на залавянето му

3. Снимки от 17.10.2012 г., показващи как изглежда пътеката към приюта и входа му

4. Разпечатка от статията във в-к Ботевград.ком

4. Разпечатка от материала на сайта на сдружението ни

5. Копие от Искане за достъп до обществена информация от 16.10.2012 г.

6. Отговор на искането за достъп до обществена информация от 13.11.2012 г.

С уважение:
/Г. Пападопова, председател на УС на
Сдружение „На Ти с Природата”/

15.01.2013 г.
Гр. София