В последните години все повече хора обръщат внимание на качеството и произхода на храните, които консумират. Отглеждането на животни в лоши условия засяга не само проблематиката на хуманното отношение, но и се отразява на здравето на крайния консуматор. Ние вярваме, че много хора биха направили по-здравословен и хуманен избор, ако им бъде предоставена повече информация за това, от къде идват продуктите на пазара.
Нашите приятели от Compassion In World Farming са едни от организациите стартиращи кампанията „Labeling matters” (“Етикетът е важен“). Въпросната кампания цели въвеждането в Европейския съюз на задължително посочване в етикетите на млечните и месните продукти техния произход и начин на отглеждане на животните, от които се добиват (подобно на маркирането на яйцата). Сдружение „На ти с природата“ официално подкрепя тази инициатива. Повече информация и последни новини може да намерите на официалния сайт на кампанията „Labeling matters”.