Европейската комисия взе историческо решение за селскостопанските животни. Гражданите поискаха промяна и Комисията чу съобщението високо и ясно, като пое недвусмислен ангажимент за постепенно премахване на клетките.

На 30 юни 2021 г. Комисията на ЕС се ангажира постепенно да премахне клетките в животновъдството в ЕС до 2027 г. Комисията планира да забрани използването на клетки за над 300 милиона кокошки, прасета майки, телета, зайци, патици, гъски и други селскостопански животни всяка година, като се предвижда постепенно премахване до 2027 г. Комисарят по здравеопазване на ЕС Стела Кириакидес и заместник-председателят на Комисията Вера Юрова съобщиха решението на пресконференция, относно отговора на Комисията на европейската гражданска инициатива „Край на ерата на клетката“ (ECI). „Край на ерата на клетката“ е първата успешна инициатива за селскостопански животни, беше подписана от огромната бройка от 1,4 милиона граждани на ЕС.

ЕК обяви, че възнамерява да „представи законодателно предложение до края на 2023 г. за постепенно премахване и окончателнa забрана на използването на клетки за всички животински видове и категории, посочени в инициативата“. Също така ще разгледа въпроса за вносни продукти от страни извън ЕС, като се ангажира да разгледа „въвеждането на правила или стандарти за вносни продукти, които са еквивалентни на тези на ЕС“. До края на следващата година Комисията ще направи оценка на детайлите по законодателното предложение, което ще бъде представено през 2023 г. Предложението ще се нуждае от одобрението на Европейския парламент и Съвета на ЕС.

От На Ти с Природата сме на мнение, че фермите за селскостопански животни са една от най-голямите причинители на жестокост към съзнателни и чувстващи същества на планетата. Прекратяването на използването на клетки е огромна стъпка към прекратяване на жестокостта във фермерството.

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „End the Cage Age“ стартира на 11 септември 2018 г. и приключи точно година по-късно, след като събра над 1,6 милиона подписа. След необходимия период за валидиране на подписите, ЕГИ надхвърли необходимия праг от 1 милион подписа, с общо 1.397.113 валидирани подписа в цяла Европа. Също така бе надхвърлен и минималният праг на броя на подписите в 18 държави-членки на ЕС, от седемте необходими. Това прави ЕГИ End of Cage Age:
– 6-та ЕГИ, която успява сред 75 регистрирани инициативи през последните десет години
– 3-та ЕГИ с най-голям брой подписи
Първа успешна ЕГИ за хуманно отношение към селскостопанските животни.

Създаването на този исторически за селскостопанските животни момент е плод на съвместно усилие, където 170 НПО от цяла Европа обединиха сили и събраха граждани от всички краища на континента.

Повече за ЕГИ „End the Cage Age“  може да прочетете на официалния сайт на инициативата – End the Cage Age