На 05.05.2009г. , след дългогодишни анализи и обществен дебат, Европейският парламент прие пълна забрана на търговията с тюленови продукти на територията на Европейския съюз.

Парламентът е гласувал с невероятен консенсус: 550 депутати са подкрепили пълната забрана, а само 49 депутата са гласували против.

Забраната влиза в сила от януари 2010 година.

С това историческо гласуване ЕС със своите 27 страни-членки се включва в общото ембарго, наложено от множество други държави, като САЩ, Мексико, Хърватска, а и преди месец от Русия. Тази политическа воля отразява общественото мнение, заявявало десетилетия наред пълното си отрицание на най-мащабния и жесток индустриален лов на бозайници в света.

Забраната има съществен принос за колапса на лова на тюлени и спад в търговията, като цената на тюленовата кожа, възприемана до неотдавна като признак на разкоша, през тази година пада на €9. Ловците на тюлени тази година масово не са практикували, провокирани от липсата на рентабилност на инвестициите им. До момента, под 20% от квотата за лов в Канада (320 000 тюлени годишно) са убити.

Текстът, гласуван днес, съдържа и дерогация за традиционния улов на тюлени, практикуван от канадските автохтонни жители – ескимоските племена на инуитите, живеещи в Канада.

Този балансиран текст, обмислян и редактиран повече от 10 години, е съобразен с изискванията на Световната Търговска организация и принципите на свободния пазар.

България, като страна членка на ЕС, днес също стана част от това историческо тържество на човешката хуманност и морал.