или как се възпитава чувство на безнаказност и какви са последиците от това

На 6.02. тази година, лицето И. С. от Долно Камарци пребива почти до смърт бременна коза. Свидетел на деянието сигнализира полицията и нас. Полицията съдейства козата да бъде взета от собственика и настанена в приюта на Анимал Рескю, където животното практически е спасено. Преждевременно се раждат и 2 ярета, чиито живот също е бил в непосредствена опасност.

Заради нанесения жесток побой над бременната коза и заради това, че извършителят системно малтретира и другите животни от стадото, на 11.02.16 г. сдружение „На Ти с Природата“ подава сигнал до Районна прокуратура – Елин Пелин за престъпление по чл. 325б НК.

Заради посоченото системно физическо малтретиране, в това число над бременната коза и заради тежкото неглижиране на всички други кози, които са болни, с видими рани по краката и телата, недоиздоени, пълни с външни и вътрешни паразити, сдружението сезира и Областна дирекция по безопасност на храните – Софийска област. Настояваме, в интерес на живота и здравето на животните, те да бъдат отнети от извършителя в полза на държавата и така да се преустанови неглижирането и малтретирането им. Предлагаме да поемем грижата за животните след конфискуването им, както и да им намерим нови стопани.

През изминалите до днес вече 3 месеца, контролният орган по защита на животните дори не изпрати на сдружението официален отговор. След многократни телефонни разговори с представител на ОДБХ – София област, получихме сканирани копия на писмо от ОДБХ до свидетеля, заедно с приложените към него копия на:

– Предписание от ОДБХ за лицето Иван С., с което същия се задължава в срок до 15.04. да поръча идентификационни марки за животните и да сключи договор с ветеринарен лекар;

– Акт за административно нарушение, съставен заради лошите условия на отглеждане. В акта се казва, че животните са „системно малтретирани“ и се заключава, че нарушението е извършено за първи път.

За действията на Районна прокуратура – Елин Пелин по случая нямаме никакъв отговор.

И така – въпреки получените сигнали, въпреки че подчертаваме, че животът и здравето на животните са в опасност, държавата (в лицето на служителите си от ОДБХ) решава, че ще остави животните в ужасните условия, при липса на адекватни грижи и дори – при наличие на жестоко отношение, при насилника.

Какви са последиците от това?

Сутринта на 8.05. И. С. отново пребива една от козите си пред очите на 2-годишно дете. Детето, въпреки, че е изпаднало в шок, успява да извика майка си, която след като казва на извършителя да остави животното на мира, получава заплаха „ще ви запаля“. Свидетелката вика полиция – служители на РУП – Елин Пелин, които след разговор с насилника си тръгват, като му казват, че това му е второ нарушение и може да получи „глоба“. Оставят козата да лежи в безпомощно състояние. Животното прави няколко опита да се вдигне на крака, но не успява. Насилникът го допребива с ритници, хваща го за ухото и го завлича в двора си. След това кани майката на детето да отиде при него, за да види как ще го разпори. Не е известно какво се случва с това животно към момента и дали изобщо е живо.

Същия ден, И. С. пребива от бой малко яре, страдащо от тежка степен на недохранване. Побоят над малкото козле е извършен пред очите на дъщерята на жената, която на 06.02 успя да спаси бременната коза. След като разбира за побоя над ярето, тя се обажда в полицията, от където й казват, че полицаите вече са „идвали“. На пребитото яре не оказана никаква помощ от органите на властта, те дори не проверяват неговия случай.

Имаме информация, че отново на същия ден – 08.05., И. С. е влачил с въже друго или същото яре из селото, като въжето е било вързано за два от кратката на животното.

Получихме и друга информация – че след като стадото е било пуснато на паша на 08.05., то към 09.05. не се е прибрало от паша и към момента от двора на извършителя се чуват плачещи ярета, които очевидно няма кой да нахрани.

Да предположим ли какво ще се случи нататък?

Как може да градира това насилие?

Първия път е било срещу едно животно. Втория – двете пребити животни не са достатъчни за насилника. Има и заплахи срещу хора. Има и извършено насилие пред деца …
Третия път – дали няма да има и пострадали хора, освен животните?

След насилията на 08.05. член на сдружението се свърза отново с ОДБХ-София област, с поредно искане животните да бъдат отнети в полза на държавата – спешно, до сряда. От там ни беше обяснено, че до сряда не могли да направят нищо – подписвали договори. ОДБХ не поеха какъвто и да е ангажимент да изземат козите, нито проявиха някакво съчувствие към тероризираните животни.

Питаме за пореден път: За какво ни е контролен орган по Закона за защита на животните, който не се справя с функциите си? Не е ли крайно време да се създаде работещ такъв, от хора, обичащи животните?

Много често е въпрос на часове (дори – на минути), за да може да се спаси един живот. Няма време да се чака дни, седмици и месеци. Трябва да се действа – на момента, категорично. Това явно държавните служители не го могат. Поне, когато става дума за животни.
Но да не забравяме, че насилието е едно. Днес обектът, върху който е приложено, е животно. Утре ще е човек. Примерите вече са много. Дори в България.