Близо три години след като в Закона за ветеринарномедицинската дейност бе предвидено създаването на единен регистър на домашните животни, това вече е факт. От края на месец ноември в страната заработи единна база данни, в която ветеринарните лекари ще вписват домашните четириноги. За момента в системата ще бъдат включвани само кучетата и конете, като ще последва разширение за всички селскостопански животни. Базата данни се поддържа от Националната ветеринарномедицинска служба и подразделенията й в страната.

Частнопрактикуващите ветеринарни лекари, които по закон са задължени да регистрират животните, вече може да изпращат нужната информация до техните регионални ветеринарни служби. Всяко стопанисвано куче или конче ще получи от своя лекар индивидуален номер под формата на чип, татуировка или друга трайна маркировка. Този код, както и информация за собственика на животното ще бъдат подавани от ветеринарния лекар директно по електронен път, или на хартиен носител до базата данни.

Подобен регистър се поддържа от всички европейски държави. Така в случай на нужда – изгубено, наранено животно или при инцидент, всяко длъжностно лице ще може бързо и лесно да открие собственика и да се свърже с него.

Ако регистърът заработи ефективно у нас, очакванията са той да спомогне значително за намаляване на притока на домашни кучета към улицата, както и да осигури добро стопанисване на ромските коне.

снимка: Пенка Якимова