Както вече сте информирани, ако следите нашата Фейсбук страница, представители на сдружение „На Ти с природата“ участваха в сформирана по заповед на столичния кмет комисия, имаща за задача да направи проверка в обектите на ОП „Екоравновесие“, да прецени на състоянието на животните в клиника Връбница и основанията за тяхното задържане там и да даде препоръки за подобряване на дейността на предприятието.
Като външни експерти към комисията бяха привлечени уважавани ветеринарни лекари и специалист по кучешко поведение.
Въпреки липсата на съдействие на служители на предприятието и на Дирекция  „Околна среда“ по отношение на изисканата от комисията документация, бяха установени и документирани множество нарушения на добрите практики и на изискванията за хуманно отношение към животните. Беше установено, че общинското предприятие грубо нарушава и не прилага изискванията на законодателството, свързано с предмета на своята дейност.  Особено груби и неприемливи са установени практики, които могат да се считат за жестоко отношение към животните, като например държане на здрави кучета в малка клетка, без осигурена разходка и лоша хигиена за период от месеци и дори години.
Също така, комисията установи извършвани дейности, водещи до непрозрачно и предполагаемо неправомерно разхищение на публични средства – чрез лечение на животни, имащи стопани и настаняване за отглеждане на кучета, прибрани по непроверени сигнали за агресивно поведение.

С установените нарушения, както и предложенията на комисията за преодоляването им и подобряване цялостната дейност на предприятието в интерес на обществото, можете да се запознаете в доклада, който тепърва ще коментираме.

Забележка: Някои снимки от клетките и халетата, включени в приложенията към доклада са направени в период, в който доброволци не са били допускани. В последните 3 месеца, благодарение на безвъзмездния им труд, хигиената в клиниката е на много по-високо ниво.

Доклада и приложенията към него са достъпни чрез този линк.