На 9-ти септември изтече срокът, в който Декларация 26, внесена от европейските депутати Карл Шлитер, Мартин Полсен, Каролин Лукач и Януш Войечовски, трябваше да събере подкрепата на минимум 369 депутати от Европейския Парламент, за да се вменят повече задължения на Комисията и Страните-членки по отношение на домашните любимци. Декларацията бе подкрепена от 226 депутати, с което практически тя не бе приета.

От българска страна единствено европейският депутат, г-н Евгени Кирилов, прояви отговорност към темата и постави подписа си под текста на Декларацията. Изказваме благодарност на г-н Кирилов за проявеното отношение!

Въпреки отхвърлената Декларация, Белгийското Председателство на Комисията предлага да бъде изградена Европейска стратегия за домашните любимци, която да стане част от Европейския Animal Action Plan. По този повод започват редовни работни срещи на представителите на Страните-членки в Комисията по Земеделие.

Стартира и нов европейски портал за поощряване на регистрирането на домашни кучета. Инициативата може да бъде разгледана тук: CaroDog – отговорно стопанисване.

източник: Eurogroup for Animals