Помогнете ни в борбата за по-добро отношение и запазване на животните и природата в България.

Сдружение „На Ти с Природата“ е доброволческа организация, регистрирана в обществена полза. Благодарение на нашите доброволци и членове успяваме да поддържаме сдружението активно и ефективно. Въпреки усилията, които полагаме, никога нямаше да можем да се справим без подкрепата на нашите дарители. Благодарение на тях успяваме да покриваме финансовите нужди на сдружениетo, консултации с професионалисти и дори да провеждаме разнообразни кампании. Безкрайни благодарности към тях! Ако вие сте от хората, които подкрепят идеите ни може да станете дарител.
Всяко дарение има значение!

Може да дарите чрез:

Банков превод:

Сметката ни в Пощенска банка:
IBAN: BG18 BPBI 7940 1048 1773 01
титуляр на сметката: Сдружение „На ти с природата”

Ако желаете да дарите за конкретно събитие, кампания или животно напишете го в поле „основание“ на платежното нареждане.

*Срещу всяко дарение може да бъде издаден документ, който служи за данъчни облекчения.