март, 2014 г.

Гари претърпя премахване на вторичен тумор. Лекарите смятат, че той има шансове да живее добре, и че проблемът с туморите на този етап е решен. Гари вече има и дом, където ще бъде гледан и хранен съгласно препоръките на лекарите.