Здравейте приятели,
Във връзка с военната обстановка в Украйна БАБХ въвеждат улеснена процедура за влизане на територията (с нетърговска цел) на България на домашни любимци придружаващи пътници от Украйна. Други европейски държави също въвеждат улеснени режими за влизане и/или преминаване през територията им. За улеснение публикуваме описанието на процедурата взето от сайта на БАБХ и проверена информация от други държави относно приемане/преминаване на животни-компаньони с придружител от Украйна.
Прилагаме и линк към ФБ група за взаимопомощ.
https://www.facebook.com/groups/286599190249289

Описание на процедурата в сайта на БАБХ

„Във връзка с извънредната ситуация в Украйна, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила улеснена процедура за влизане на територията на Европейския съюз (ЕС) през Република България на домашни любимци, придружаващи пътници (граждани на ЕС, Украйна и други държави, извън ЕС) с нетърговска цел, които не са изпълнили изискванията на Регламент 2013/576 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно движението с нетърговска цел на домашни любимци.

Съгласно изискванията на Регламента домашните любимци, пътуващи с нетърговска цел за държави в ЕС от страни извън него са:

– идентифицирани (микрочип);

– придружени от паспорт;

– придружени от здравен сертификат, издаден от ветеринарните власти на Украйна;

– ваксинирани срещу болестта бяс;

– наличие на изследване за титър на антитела срещу болестта бяс. Тестът трябва да се извърши върху проба, взета от упълномощен ветеринарен лекар най-малко 30 дни след датата на ваксинацията срещу бяс и не по-малко от три месеца преди датата на придвижване. Тестът трябва да измерва ниво на неутрализиращо антитяло срещу вируса на бяс в серум, равно или по-голямо от 0,5 IU/ml;

– третирани срещу Echinococcus multilocularis, извършено не повече от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди времето на планираното влизане в България.

Улеснената процедура дава възможност на стопаните на животни, които не отговарят на едно или повече от условията, да ги превозят, като подадат уведомление за влизане на територията на Република България или друга държава членка на граничните пунктове.

В случаи на престой на животните на територията на България, същите ще бъдат поставени под изолация и официален контрол, до изпълнение на горепосочените изисквания от Регламента.

В случай на транзит през територията на страната, БАБХ ще издаде разрешително за преминаване. В него ще бъде посочено изискването (или изискванията), на което домашният любимец не отговаря, с цел уведомяване на държавата членка на крайна дестинация.

В случай на нужда от допълнителна информация, гражданите могат да използват електронен адрес: ukraine@bfsa.bg“

Проверена информация от други държави относно приемане/преминаване на животни-компаньони с придружител от Украйна:

VERIFIED INFORMATION ON REGULATIONS FOR COMPANION ANIMAL IMPORTATION February 25, 2022

All escorts for animals must be either female, or men not between 18-60 years of age

POLAND ~verified by Chief Veterinary Inspectorate (wetgiw.gov.pl)
“Temporary procedure for the movement of companion animals from the territory of Ukraine to the territory of the Polish by persons who do not have a set of veterinary documents for dogs, cats and ferrets” • Allowing entry without paperwork • Animals can be vaccinated on arrival • Allowing refugees to bring unowned/stray animals and providing care through DIOZ
ROMANIA ~verified by the National Authority for Veterinary Health and Public Sanitation (ansvsa.ro)
• Allowing entry without paperwork
• Form completed on arrival

HUNGARY ~verified by Hungarian National Veterinary Authority (https://www.nebih.gov.hu)
“Hungary ensures that those fleeing Ukraine can bring their companion animals with them”
• Allowing entry without paperwork
• Form completed on arrival

SLOVAKIA ~verified only by Slovakian Border Police Official Instagram page, not ministerial level
• Allowing entry without paperwork
• Form completed on arrival

SLOVENIA ~verified by the Slovenian State Veterinary Authority (https://www.svps.sk)
“In accordance with the guidelines of the European Commission and Article 32 of the European Parliament and of the Council (EC) No 576/2013 of 12 June 2013 on the non-commercial movement of animal animals and on the destruction of the Regulation (EC) No 2003 In the extreme situation of political unrest in Ukraine, the State Veterinary and Food Administration of the SR allows for the non-commercial transfer of animal animals to the territory of the Republic of Slovenia for the payment of fugitive refugees.”
• Allowing entry without paperwork
• Form completed on arrival and turned into Slovenian Ministry of Finance

GERMANY ~verified only by NGO at this time
• Animal documentation required most entry points
• Exception at Munich.
To engage in this process, contact: https://tierschutzverein-muenchen.de

MOLDOVA *Unofficially, women allowed to transit through Moldova with animals to Romania