Животните са част от екологичната среда на Земята. Без тях би се нарушило екологичното равновесие. Ето защо ние, хората сме длъжни да ги запазим от изчезване.

За нас е жизнено важно да защитим тези безпомощни същества, които заради кожата или просто за спорт се убиват. Затова всяка страна е длъжна да защитава своя животински свят.

В България съществува така наречената “Червена книга”. В нея са включени всички застрашени от изчезване видове. В резервати като “Сребърна” все повече се увеличава броят на застрашените от изчезване видове. Това трябва да спре ! Щом майката природа ги е създала, това означава , че всички животни са ценни, а те са преследвани и убивани.

Тези хора за мен са убийци, защото те насилствено отнемат живот, който по право принадлежи на животните.

Ние всички се сблъскваме с проблемите и не обръщаме внимание на животните, които са жертва на неефективното прилагане на закона.

Няма ли да е по – добре, ако се създават повече стопанства, в които размножаването се регулира и така ще опазим животните .

Нека погледнем назад и ще видим, че заради нашето лекомислие ние се лишаваме от свят, изпълнен с красота и тайнство, което ние като че ли не забелязваме, защото сме слепи за малките и красиви неща.

Толкова ли е трудно ловците да спазват правилото, че по време на размножителния период животните не трябва да се обстрелват и да помисли малко за последствията.
Ако всеки един безмилостен бракониер, който иска да се похвали колко много трофеи има, се замисли за това, ще открие в себе си една малка искра на чувството вина. Вина, че заради тези кожи, рога или бивни, той е убивал невинни същества.

Защо в резерватите наред с най-редките животинските видове има и животни като благороден елен, който се е разхождал величествено из гората ?

За мен опазването на животните не е само проблем на правителството, а на всеки човек. Защото той е част от обществото, а то е част от държавата. Защо чакаме властта да опази животните, а не ние ? Защо един ловец, когато вдигне пушката си, не помисли малко? Толкова ли е хубаво да гледаш едно животно, гърчащо се от болка в тревата ? Това ли е смисълът на живота ?

Опазването на животните е дълг на цялата страна, а не само да си прехвърляме вината. Това ли е страната, в която бихме желали да живеем ? Как искаме да опазим животните, като не ги обичаме ? Според мен, ако обичаме някого, се стремим той да се чувства добре и защитен. Нали живеем в 21 – ви век, защо тогава още страдаме от болестта безотговорност. Защо си мислим, че само ние имаме право да живеем на този свят – животните също като едно малко дете имат нужда от любов и закрила.

Аз мисля, че ние, хората не сме такива чудовища , че да лишим животните от правото да живеят. Според мен, това е смисълът на понятието защита на животните. Да погледнем в душите си и да осъзнаем, че животните са част от нашия свят !