window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-39961611-1');

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси2021-03-01T11:12:41+02:00
Към кого да адресираме сигнала си?2020-09-08T11:46:19+03:00

Съществуват различни ситуации с животни, в които е наложително да бъде подаден сигнал към отговорната за съответния случай институция. Сигналите е добре да се подават писмено и да се входират, като се вземе входящ номер, за да се следи движението на преписката. Ако се изпраща по електронен път, в съответния мейл искаме да ни изпратят като отговор входящия номер.

Тук ще поясним накратко, кой за какво отговаря.

Към полиция и прокуратура следва да се отправят сигнали за престъпления срещу животни по Наказателния кодекс. Престъпления са:
– организиране и провеждане на боеве с животни;
– причиняване на тежки и трайни увреждания на животни;
– убийства на животни или подстрекаване към такива.

Сигнали за престъпления към животни се подават на тел. 112 или писмено – към съответната районна прокуратура. Адресите на районните прокуратури са достъпни тук: https://prb.bg/

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е контролен орган по цялостното прилагане на Закона за защита на животните и Закона за ветеринаромедицинската дейност. Към тях може да подавате сигнали за нехуманно или жестоко отношение към животни (ако деянието не е престъпление), както и за обекти за нерегламентирани дейности с животни. Те следва също да контролират изпълнението на задълженията на кметовете на общини.

Кметовете на общини отговарят за:
– контрола върху изоставяне на животни на територията на общината;
– идентификация и регистрация на кучета;
– спазване изискванията за защита на животните в приютите на територията на съответната община;
– безстопанствените кучета на територията на съответното населено място.

Контролът по изпълнение на мерките за защита на дивите животни се осъществява от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието, храните и горите чрез Изпълнителната агенция по горите.

Зоопарковете са под контрола на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), когато става дума за условия на отглеждане на животните и наличие на лицензи. Но когато има нехуманно отношение към животно в зоопарк, препоръчваме изпращане на сигнал и до БАБХ.

Как да регистрирам кучето си?2020-09-08T07:51:13+03:00

Регистрацията на домашното куче е задължителна според чл. 37 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).
Регистрират се кученцата навършили 6-седмична възраст или до 7 дни след придобиване на куче над тази възраст.

Процедурата е следната:
1. Завежда се кучето при регистриран ветеринарен лекар, който поставя на кучето инжектируем транспондер (микрочип) и издава идентификационен документ – паспорт по одобрен образец. Добре е след поставянето да се провери, дали чипът е изправен (с помощта на четец за микрочипове).
2. Ветеринарният лекар въвежда данните за кучето и неговия стопанин в Интегрираната информационна система на БАБХ. Препоръчваме да проверите около месец след поставяне на чипа, дали регистрацията на кучето ви фигурира в информационната система. Такава проверка може да извърши всеки практикуващ ветеринарен лекар.
3. С копие на паспорта на кучето, отивате в общината по постоянен адрес, където следва да подадете декларация за притежавано от вас куче и да заплащате за него такса, с изключение на изрично посочените в ЗВМД случаи.

Как да напиша обява за задомяване на животно?2020-09-08T07:51:58+03:00

Важни детайли за успешна обява:

1. Ако искате да защитите здравето на животното, както и да увеличите шанса му за задомяване, още преди да започнете с пускането на обявите, заведете го при ветеринарен лекар за вътрешно обезпаразитяване, ваксина и паспорт.

2. Снимайте животното. Когато пускате обява в Интернет, най-важното за успеха ви е снимката. Снимката трябва да бъде хубава, в близък кадър, да показва животното в моментите на добро настроение/състояние, с минимален декор около нея. Колкото по-красива е снимката, толкова повече хора ще я погледнат.

Препоръка: никога не пускайте обява с много животни в един кадър. Така информативността на снимката се занижава многократно, а оттам и успехът на обявата е под въпрос.

3. Какво трябва да съдържа една обява.

Стремете се текстът да бъде кратък. Хората в Интернет най-често нямат много време и дългите текстове ги разсейват или просто не ги четат.

Важната информация за всеки, който търси животно се състои в малко детайли:

1. пол
2. възраст
3. евентуално големина, която ще достигне след определена възраст (ако може да се прогнозира)
4. нрав (подчертайте неговото възпитание, умения за общуване, хигиенни навици)
5. здравен статус (тук винаги посочвайте дали има обезпаразитявания, ваксини и паспорт)
6. контакти – телефон и/или имейл. Телефонът е задължителен.

Как да напиша сигнал?2020-09-08T07:52:51+03:00

Писането на сигнал не е сложно и не е нужно да сте юрист, за да се справите.
Тази форма на кореспонденция с администрацията обаче си има правила, които трябва да се спазват. В противен случай, колкото и сериозен да е въпросът, който повдигате, вашият сигнал може да остане без отговор.

Преди да започнете писането:

1. основание за сигнала: опитайте да намерите юридическо основание т.е. някакъв аргумент в български закон или наредба, който третира вашия сигнал
2. компетентна институция: много важно е да определите до кого точно трябва да изпратите сигнала. Това отново го пише в закона, който третира вашия случай. Институцията, която може да ви свърши работа, т.е. отговаря по вашия случай – тя е водещата ви инстанция и от нея можете да търсите отговорност за липса на отговор.
3. копия: ако считате, че има и други институции, които са свързани със сигнала, но не са пряко ангажирани с контрола, а по-скоро в името на статистиката искате да ги уведомите какво се случва, включете ги като копия във вашия сигнал под водещата институция, до която изпращате.
4. получател на сигнала: обикновено това е лицето, което представлява институцията – кмет, генерален директор, министър, който ще разпредели до съответното звено за проверка.

Разгледайте добре примерни сигнали и опитайте да повторите тяхната структура. Ако имате колебания, попитайте ни.

Някои стилистични правила:

1. не навлизайте в излишни словоизлияния. Художествени и емоционални текстове не са подходящи.
2. пишете с цифри, дати, адреси, телефони за връзка, бройки
3. стремете се текстът на сигнала да е максимално кратък и точен, не по-дълъг от една страница.

Тук е приложен примерен сигнал. Тук може да се запознаете със сигнали и жалби за нехуманно отношение към животните, изпращани от сдружение „На ти с природата“ към съответните институции.

Какво да направя, ако стана свидетел на жестокост към животно?2020-09-08T07:53:01+03:00
  1. опитайте да предотвратите действието с хуманни подходи – разговаряйте, обяснявайте;
  2. опитайте да извикате полиция, с мотив „нарушаване на обществения ред”, „проявяване на жестокост към животно“;
  3. запомнете с максимална точност факти от случая;
  4. ако имате възможност, направете снимки (с телефон, камера, фотоапарат);
  5. запишете дата, час, място (точен адрес), наличие на свидетели, евентуално техни имена, телефони за контакт;
  6. опитайте по външни белези или чрез друго да опишете извършителя или открийте неговите имена, адрес или месторабота;
  7. напишете жалба до компетентния орган;

Има много действия срещу животни, които шокират всеки един от нас, според собствените ни възприятия и чувствителност. За съжаление някои от тези действия обществото ни приема като нормални, а други като отклонения от правилата. Когато обществото приема дадено поведение за нормално, практически то не може да бъде наказано или санкционирано, дори и да смятаме, че е несправедливо. За жестокост се считат действията, изброени в чл. 7 на Закона за защита на животните.
Съзнателното нараняване на животно, организирането на боеве и предоставянето на животни за боеве е престъпление спрямо Наказателния кодекс на Република България.

Go to Top