становище

Становище на сдружение „На Ти с Природата“ По проекта за нов Наказателен кодекс, представен за обществено обсъждане на 21.12.2013 г., в частта, касаеща правата на животните

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Министър Зинаида Златанова СТАНОВИЩЕ На Сдружение „На Ти с Природата”, регистрирано в обществена полза с адрес: гр. София 1142, ул. „Г. С. Раковски” 191 вх. Б ел. поща: office@iwns.org , www.iwns.org По проекта за нов Наказателен кодекс, представен за обществено обсъждане на 21.12.2013 г., в частта, касаеща правата на животните Уважаема [...]

03.01.2014|Новини|

Становище на УС на сдружение „На ти с природата” по повод новите правила за достъп в общински приют Сеславци

За пореден път Столична община чрез нейното предприятие „Екоравновесие” нарушава ЗЗЖ*. И не само това. След като преди няколко месеца неправителствените организации бяха обвинени, че пречат на работата на ОП ”Екоравновесие”, сега явно пречка се явяват и самите граждани. Защото се ограничава техния достъп до приюта в Сеславци**. Граждани и доброволци ще се допускат там: [...]

14.08.2012|Новини|

Становище във връзка с Проект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

"На ти с природата" изпрати становище до Председателя на НС, до Министър-председателя и до Министъра на околната среда и водите във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, внесен от група депутати. Становището ни е категорично против внесения на 21.07.2010 г. Проект от депутатите - Емил Димитров, [...]

29.09.2010|Новини|