Регистрацията на домашното куче е задължителна според чл. 37 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).
Регистрират се кученцата навършили 6-седмична възраст или до 7 дни след придобиване на куче над тази възраст.

Процедурата е следната:
1. Завежда се кучето при регистриран ветеринарен лекар, който поставя на кучето инжектируем транспондер (микрочип) и издава идентификационен документ – паспорт по одобрен образец. Добре е след поставянето да се провери, дали чипът е изправен (с помощта на четец за микрочипове).
2. Ветеринарният лекар въвежда данните за кучето и неговия стопанин в Интегрираната информационна система на БАБХ. Препоръчваме да проверите около месец след поставяне на чипа, дали регистрацията на кучето ви фигурира в информационната система. Такава проверка може да извърши всеки практикуващ ветеринарен лекар.
3. С копие на паспорта на кучето, отивате в общината по постоянен адрес, където следва да подадете декларация за притежавано от вас куче и да заплащате за него такса, с изключение на изрично посочените в ЗВМД случаи.