1. опитайте да предотвратите действието с хуманни подходи – разговаряйте, обяснявайте;
  2. опитайте да извикате полиция, с мотив „нарушаване на обществения ред”, „проявяване на жестокост към животно“;
  3. запомнете с максимална точност факти от случая;
  4. ако имате възможност, направете снимки (с телефон, камера, фотоапарат);
  5. запишете дата, час, място (точен адрес), наличие на свидетели, евентуално техни имена, телефони за контакт;
  6. опитайте по външни белези или чрез друго да опишете извършителя или открийте неговите имена, адрес или месторабота;
  7. напишете жалба до компетентния орган;

Има много действия срещу животни, които шокират всеки един от нас, според собствените ни възприятия и чувствителност. За съжаление някои от тези действия обществото ни приема като нормални, а други като отклонения от правилата. Когато обществото приема дадено поведение за нормално, практически то не може да бъде наказано или санкционирано, дори и да смятаме, че е несправедливо. За жестокост се считат действията, изброени в чл. 7 на Закона за защита на животните.
Съзнателното нараняване на животно, организирането на боеве и предоставянето на животни за боеве е престъпление спрямо Наказателния кодекс на Република България.