Примерни сигнали

Сигнал до Директора на РВМС-Габрово

относно дейност на общински приют (изолатор) за безстопанствени кучета - гр. Габрово, кв. Милевци, местност Баявски дол   Изх. № 18-ЗЗЖ/15122008                  ДО:ДИРЕКТОРА НА РВМС,ОБЩИНА  ГАБРОВОКОПИЕ ДО:КМЕТОБЩИНА ГАБРОВО     СИГНАЛотносно дейност на общински приют [...]

Сигнал до Директора на РВМС-Бургас

относно неправомерно отглеждане на бабуин от вида Papio cynocephalus ИЗХ. № 17-ЗЗЖ/25112008       ДО:ДИРЕКТОРА НА РВМС гр. БУРГАСКМЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕОБЛАСТ БУРГАСДИРЕКТОРА НА РИОСВгр. БУРГАСДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ              СИГНАЛот сдружение „На ти с природата” относно неправомерно [...]

Сигнал до Директора на РВМС, гр. Варна

относно нехуманно и неправомерно отношение към животни в складова база на .....   Изх. № 16-ЗЗЖ/23092008                                                                  ДО ДИРЕКТОРА НА РВМС ГР. ВАРНА СИГНАЛОт РПЦ „На Ти с [...]